De consequentie hiervan is dat een lid pas kan worden aangenomen wanneer het inschrijfgeld is betaald. Het formulier blok inschrijfbedrag moet hiervoor ook ingevuld worden. Een aspirant lid mag 3 keer mee trainen voordat deze besluit om lid te worden.

  • Als 1,5 meter afstand niet mogelijk is, kan de zorginstelling bepalen dat er in publieke ruimtes en personeelsruimtes wel mondneusmaskers moeten dllkit.com/nl/dll/msvcr80 worden gedragen met het oog op de veiligheid van bewoners en personeel.
  • Alle kennis en inzichten volgen uit goed lezen van de KB-artikelen, en waar nodig aanvullende bronnen, en vooral ook uit logisch nadenken.
  • Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met eventuele samenloop met andere vaccinaties, zoals tegen degriep.
  • Door een tekort aan veilige-naald-systemen kan het voor komen dat de komende tijd geen veiligheidsnaalden maar reguliere naalden worden geleverd door het RIVM als toebehoren bij de vaccinaties.

Als er op de locaties extra maatregelen nodig zijn, nemen we die. De beperking van de maximale groepsgrootte tot 30 personen geldt niet voor het onderwijs. Dit geldt ook niet als het onderwijs plaatsvindt op een externe locatie. We vragen je om dan -ook al is het toetsperiode- thuis te blijven als je toetsen hebt die op HZ-locaties of in hotel Van der Valk zijn gepland. Denk alsjeblieft aan je eigen gezondheid en die van anderen. N.B. De HZ is i.v.m. de kerstperiode tijdelijk geheel gesloten, zie ook de HZ Portal. We vragen je om dan -ook al is het toetsperiode- thuis te blijven als je toetsen hebt die op HZ-locaties zijn gepland.

mei: kom naar de laatste Super Moeder Sunday van het seizoen!

In dit geval wordt dan doorgelinkt na het klikken op het bestand. Het contactformulier stuurt, zal deze verstuurd worden naar het opgegeven emailadres. Getoond wanneer de lezer lang over de link zweeft, waardoor deze in de praktijk niet vaak gebruikt wordt. Om het planningsoverzicht op de website te tonen, dient een backoffice pagina te worden aangemaakt. Als de de link aan de juiste teampagina is gekoppeld, wordt deze foto als eerste op de teampagina getoond.

Gezocht: trainers voor junioren en jongste jeugd

Hier wordt de betalingstermijn ingevuld die voor de meeste leden geldt. Bij het boeken wordt voor deze facturen dan gelijk aangegeven dat ze niet verstuurd hoeven te worden. De betaalwijze geeft aan of een lid via automatische incasso betaald of zelf het bedrag overmaakt. Mochten hier vragen over zijn, dan kunnen deze via een ticket worden ingestuurd. Met de komst van SEPA is het dus niet meer nodig onderscheid te maken tussen banken en de postbank.

Wat doet de Minister om de veiligheid en gezondheid van het onderwijspersoneel bij de volledige opening maximaal te borgen? Volgens de peiling leeft er onder de leraren nog onzekerheid over de besmettingsrisico’s. Deze leden vragen de Minister wat de stand van zaken is in het onderzoek naar de besmettingsrisico van kinderen.